Důvody

Proč chceme, aby byl zachován současný stav a účel cesty a nejezdila přes hřiště auta?

 1. Porušení obecných zásad: Hřiště je prostor pro veřejnost a proto by mělo sloužit všem (k rekreaci, odpočinku, hrám). Přístup k soukromému pozemku, pokud je v rozporu s využitím území, by neměl být upřednostněn před zájmy občanů města.
 2. Narušení bezpečnosti a klidu uživatelů hřiště: povolení průjezdu automobilů by vedlo ke střetům uživatelů hřiště s auty a omezení způsobu využití hřiště (viz záložka Galerie a snímky s označením „FIKCE“).
  • Křížení cest: po cestě jezdí často malé děti na kolech, koloběžkách, matky s kočárky. Především děti se při pohybu na cestě mohou dostat do přímého střetu s auty. Cesta vede pod úrovní silnice (Zborovská) a viditelnost ze silnice na cestu je velmi omezená.
  • Narušení zóny klidu: prostor u cesty slouží také jako odpočinková zóna. Průjezd aut v blízkosti lidí, kteří si na hřiště přišli odpočinout je nežádoucí.
  • Možné poškození cizí věci: během některých aktivit – házení letadýlek, pouštění dronů, lukostřelba, frisbee, kopání či házení míčem, hrozí poškození automobilů.
 3. Zmizí plochy pro sáňkování: přímo na zasněženou cestu chodí sáňkovat rodiny s dětmi, školky (Údolní a Bertík) a družina ZŠ Lesní. Jedná se o dlouhý mírný svah s bezpečným dojezdem, kde se dětem nemůže nic stát. Zcela znemožněno by bylo také sáňkování pro větší děti příkrým svahem přímo z chodníku (viz záložka Galerie).
 4. Omezení budoucího využití: plocha hřiště se dá v budoucnu upravovat, uzpůsobovat potřebám obyvatel a sportovním trendům.  Vymezením části pozemku k jednostrannému soukromému využití, si město samo zavírá možnost v budoucnu s pozemkem nakládat a formovat ho „podle přání svých obyvatel“.
 5. Možné další zmenšování plochy hřiště: zpřístupnění vjezdu automobilům na hřiště může do budoucna vést ke zmenšování plochy hřiště a omezování způsobu jejího využití (rozšíření cesty, zbudování otáčecích ploch pro vozy zajišťující údržbu, parkoviště atp.) S ohledem na uzavřenost lokality by plocha hřiště zmizela bez náhrady.
 6. Precedentní záležitost: využívání veřejné plochy ve prospěch soukromého subjektu by se mohlo stát precedentní záležitostí. Ploch, kde by průjezd vozidel přes park či hřiště „ulehčil“ situaci soukromým subjektům může být v Liberci více.
 7. Existuje jiné řešení: boční příjezd k plánovanému vila-domu přes hřiště není nezbytným a jediným řešením.  Stavebně lze příjezd vyřešit i jinak (původní návrh počítal s příjezdem ze Zborovské ulice, nezasahoval do areálu hřiště). Délka hranice se Zborovskou ulicí pro možný vjezd (výjezd) z vila-domu přímo do Zborovské ulice je 33 metrů.
 8. Finanční důvody – bude nutné z peněz MML zbudovat veřejné osvětlení (a pravděpodobně plochu pro otáčení vozidel údržby). Veškerá údržba (odklizení sněhu, posyp solí) a budoucí opravy (i povrchu) budou hrazeny z peněz magistrátu. Město tak bude opravovat a financovat údržbu soukromé cesty kterou nepotřebuje.
 9. Narušení charakteru hřiště: areál hřiště je projektován jako zahrada se sportovišti (viz úvodní obrázek). Všechny cesty jsou perkové. Vytvořením zpevněných asfaltových ploch dojde k narušení charakteru areálu. Hřiště se nachází v památkově chráněné zóně (viz záložka Cesta).
 10. Poškození ploch opravených v rámci IPRM: pokud by cesta byla využita jako přístupová komunikace pro těžké stavební stroje a techniku, bude tak opravený areál (odpočinková zóna) a okolí cesty poškozeno nebo přetvořeno. Na dobu výstavby nebude moci být část okolí cesty a cesta samotná používána veřejností.
 11. Z čistě morálního hlediska: ujištění obyvatel města, čtvrti a členů našeho spolku (který se na výstavbě podílel), že rozhodování statutárních orgánů se řídí zájmy města a jejich obyvatel. Vybudování příjezdové komunikace je zájem soukromý.