Cesta

V podstatě se o cestu jako takovou nejedná. Jde o část pozemku p.č. 3110, který je (celý) v libereckém katastru nemovitostí evidován jako sportoviště a rekreační plocha. Tento pozemek je součástí památkové zóny (viz katastr nemovitostí).

V roce 2008 se na soukromém pozemku sousedícím se hřištěm (jenž do té doby sloužil jako zahrada), objevil projekt výstavby 6 patrového vila-domu. Protože jde o jednu z nejstarších vilových čtvrtí v Liberci, jejíž značná část je památkově chráněná, vyvolal tento záměr velkou vlnu nevole u místních občanů. V tu dobu ještě nebyla cesta na hřiště hlavním tématem. Investor v projektu předložil napojení domu přímo na silnici. V následujících letech byl však projekt přepracován a stavitel opakovaně předkládal na zasedání zastupitelstva návrh na zřízení věcného břemene a možnost používat cestu jako příjezdovou komunikaci ke svému vila-domu. Jeho návrh byl doposud vždy zamítnut.

Náš spolek není proti zástavbě v centru města, ale jsme zásadně proti omezení a ohrožení uživatelů hřiště, které by tento necitlivý zásah přineslo.